Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
  Doitsu Renpô Kyôwakoku Taishikan
 

Minami Azabu 4-5-10,
Minato-ku,
Tokyo 106-0047
Tel.: (3) 5791 7700
Fax: (3) 5791-7773
URL: http://www.tokyo.diplo.de/Vertretung/tokyo/de/Startseite.html
     
     
  Auswahlgruppe