Der Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland (Fukuoka)
  Honorary Consul of the Federal Republic of Germany (Fukuoka)
  Zai-Fukuoka Doitsu Renpô Kyôwakoku Meiyoryôjikan
 

c/o Seibu Gas Kabushikigaisha,
Chiyo 1-17-1, Hakata-ku,
Fukuoka 812-8707
Tel.: (92) 633 2239
Fax: (92) 633 2291
URL: http://www.saibugas.co.jp/meiyo_ryoji/fukuoka.html
     
     
  Auswahlgruppe