Japanisch-Deutsche Gesellschaft Gifu
  Gifu Nichidoku Ky├┤kai
 

84 Shimoshin-machi ,
kasamatsu-cho,
Hashima-gun,
Gifu 501-6073
Tel.:(058) 387 4596
Fax: (058) 387 4596

     
     
  Auswahlgruppe