Japanisch-Deutsche Gesellschaft Kyoto
  Kyôto Nichidoku Kyôkai
 

c/o Dr. Midorikawa Klinik
50-3, Moroki-cho, Kamitakano, Sakyo-ku
Kyoto 606-0046
Tel.: (75) 701 8111
Fax: (75) 701 8111
eMail: jdgkyoto@hotmail.co.jp
     
     
  Auswahlgruppe