Japanisch-Deutsche Gesellschaft Nara
  Nara Nichidoku Ky├┤kai
 

c/o Daianji, Daianji 2-18-1,
Nara 630-8133
Tel.: (742) 61 6312
Fax: (742) 61 0473
eMail: info@daianji.or.jp
     
     
  Auswahlgruppe