Japanisch-Deutsche Gesellschaft Toyohashi
  Toyohashi Nichidoku Ky├┤kai
 

c/o Chubu Gas K.K., Hisho Shitsu,
1-55 Toyohashi-shi Ekimae-Odori
Toyohashi 440-8531
Tel.: (0532) 51-1205
Fax: (0532) 51-1274
URL: http://www.jdg-toyohashi.com/
eMail: jdtoyo@chubugas.co.jp

     
     
  Auswahlgruppe