Japanisch-Deutsche Gesellschaft Okinawa
  Okinawa Nichidoku Ky├┤kai
 

c/o Ueno Doitsu Bunkamura,
775-1 Miyaguni Aza Ueno-son,
Miyako-gun,
Okinawa 906-0203
Tel: (9807) 63771
Fax: (9807) 63772
     
     
  Auswahlgruppe