Japanisch-Deutsche Gesellschaft Hachinohe
  Hachinohe Nichidoku Ky├┤kai
 

c/o Herrn Isao Hashimoto
3-8-17 Minatotakadai,
Hachinohe-shi,
Aomori 031-0081
Tel.: (178) 323 177
Fax: (178) 323 177
eMail: isatsu@sea.plala.or.jp
     
     
  Auswahlgruppe