Verein für Japanisch-Deutschen Kulturaustausch Hamamatsu
  Hamamatsu Doitsu Bunka Kôryû Kyôkai
 

c/o Ito Kenkyu-shitsu
Shizuoka-bunka-geijyutsu University
Bunka-gakka
1794-1 Noguchi-cho,
Hamamatsu 435-0083
Tel: (53) 468 2215
Fax:(53) 468 2215
eMail: info@hamacon.net
     
     
  Auswahlgruppe